หน้าแรก ข่าวสังคม สัตหีบ เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สัตหีบ เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

569
0
แบ่งปัน

วันนี้ 3 มี.ค.63 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  หน่วยงานกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธี

https://youtu.be/IsZz-wHfSp0


                นาย อนุชา อินทศร กล่าว่า เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดและอำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าว ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ผู้เข้าการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยระบบบัญชาการเหตุการณ์ และสามารถปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีเอกภาพ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here