หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว กองทัพเรือร่วมทุกหน่วยงานพื้นที่สัตหีบทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต้านภัยไวรัส

กองทัพเรือร่วมทุกหน่วยงานพื้นที่สัตหีบทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต้านภัยไวรัส

275
0
แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 26 มี.ค.63  ที่ลานวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19” โดยกองทัพเรือร่วมกับอำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ทุกตำบล ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นผู้นำฝ่ายหน่วยงานราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้ากิจกรรม

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID – 19” ขึ้น  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 นั้น โดยในพื้นที่สัตหีบ ได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทั้งกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ให้ทราบถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว การอยู่บ้านเพื่อควบคุมหรือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด สำหรับการดำเนินงาน ในวันนี้ การทำให้ตลาดต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบปลอดภัยจากเชื้อโรค โดยเมื่อประชาชนที่อยู่บ้าน เมื่อต้องเดินทางออกไปจัดซื้ออาหารเพื่อการบริโภคจากแหล่งที่ปลอดภัยแล้วนำมารับประทานที่บ้าน  

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ จึงได้ให้หน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และ อำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี  ที่สนับสนุน รถพ่นละอองฆ่าเชื้อมาร่วมกิจกรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19” เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะตลาด ที่ประชาชนไปใช้บริการ ทางเดินเท้าบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ การแจกสิ่งของจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here