หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่1 ส่งชุดปฏิบัติจิตวิทยา และ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ สร้างความรับรู้ให้พี่น้องชาวสัตหีบปฏิบัติตนตาม พรก.ฉุกเฉิน และ ปลอดภัย จากโควิด-19

ทัพเรือภาคที่1 ส่งชุดปฏิบัติจิตวิทยา และ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ สร้างความรับรู้ให้พี่น้องชาวสัตหีบปฏิบัติตนตาม พรก.ฉุกเฉิน และ ปลอดภัย จากโควิด-19

476
0
แบ่งปัน

พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 มอบหมายให้ กองกิจการพลเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่1 จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ชุมชนในอำเภอสัตหีบประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ ปฏิบัติตนตามพรก.ฉุกเฉินฯ

และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด19 การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการต้อนรับที่ดี จากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ และ จากผู้นำชุมชน สร้างความประทับใจ สร้างรอยยิ้ม และ กำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนชาวสัตหีบเป็นอย่างมาก

สำหรับการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นั้น เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 4-30 เม.ย. 2563 ทั่วทุกชุมชนในอำเภอสัตหีบ