หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบยิ้มได้ทัพเรือภาคที่ 1 นำทัพลงพื้นที่เสี่ยงให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลพลูตาหลวง

สัตหีบยิ้มได้ทัพเรือภาคที่ 1 นำทัพลงพื้นที่เสี่ยงให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลพลูตาหลวง

601
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/A_YRvPG04p0

พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ มอบหมายชุดปฎิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นำโดยพันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ นายก อบต. พลูตาหลวง และคณะครู กศน.อ.สัตหีบ ให้กำ ลังใจพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19               


        นอกจากนี้แล้วยังร่วมกันแจกหน้า กากอนามัย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Croco dile โดย บริษัท ฉัตรทวีกิจ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลพลูตาหลวงปฎิบัติตนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด

      ทัพเรือภาคที่ 1 ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวพลูตาหลวง มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัยจากไวรัส โควิด 19       ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชา การทหารเรือที่ให้ไว้ว่า  “กองทัพเรือ ต้องเป็นกองทัพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323