หน้าแรก ข่าวสังคม การประปาพัทยา เตรียมสูบน้ำอ่างเก็บน้ำในสัตหีบ 5 แสนลบ.ม. กู้วิกฤตภัยแล้ง พื้นที่หวั่นผลกระทบ

การประปาพัทยา เตรียมสูบน้ำอ่างเก็บน้ำในสัตหีบ 5 แสนลบ.ม. กู้วิกฤตภัยแล้ง พื้นที่หวั่นผลกระทบ

177
0
แบ่งปัน

ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายทินกร สุทิน ผอ.โครงการชลประทานชลบุรี นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 นายชลวรัท กียะสูตร นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ ผู้แทน ธุรกิจท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมประชุมหารือ แก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ และแผนงานติดตั้งระบบสูบน้ำ ภายในอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 และอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 เพื่อนำไปใช้ในการประปาฯพัทยา แจกจ่ายให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในภาวะวิกฤต

 การประชุมครั้งนี้ เกิดจากประชาชน และภาคธุรกิจท่องเที่ยว บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ไม่เข้าใจที่หน่วยงานประปาฯพัทยา ได้เข้ามาดำเนินการขุดวางท่อประปา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยไม่มีการแจ้งพื้นที่ หรือทำประชาพิจารณ์ ถามความคิดเห็นคนในพื้นที่เสียก่อน ตลอดจน ไม่มีการชี้แจ้งให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน จึงได้มีการร่วมประชุมเร่งด่วนเพื่อหาข้อสรุป

ด้าน นายทินกร สุทิน ผอ.โครงการชลประธานชลบุรี ได้เปิดเผยในที่ประชุมว่า สืบเนื่องปัญหาภัยแล้งขณะนี้ ส่งผลกระทบน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ แห้งเหือด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เข้าสู่ภาวะขาดแคลนน้ำ การประปาฯพัทยา จึงได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ซึ่งยังมีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ในฤดูแล้ง 63 ถึง 0.67 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 ซึ่งมีน้ำเหลืออยู่ 0.36 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งแผนการนำน้ำดิบไปใช้นั้น ทางการประปาฯพัทยา ประเมินไว้เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 63 เพื่อให้พ้นวิกฤตแล้งในช่วงนี้เท่านั้น โดยจะทำการสูบน้ำ 2 อ่าง ไปใช้จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร ก็จะยังคงเหลือเพียงพอต่อภาคครัวเรือน การเกษตร และการท่องเที่ยว ในพื้นที่อย่างแน่นอน

ด้าน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และชาวบ้านในพื้นที่ ต่างหวั่นในผลกระทบการขาดแคลนน้ำเนื่องจากในพื้นที่สัตหีบเองนั้น ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามระดับโลก และเป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง ซึ่งหากแผนงานเสร็จสิ้น ก็ขอให้ทางหน่วยงานทำตามข้อตกลง คือ ปรับภูมิทัศน์ให้คงความสวยงามตามเดิม และใช้น้ำในห้วงระยะเวลา และปริมาณ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในที่ประชุม ไม่เช่นนั้น อาจต้องออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามารับผิดชอบต่อผลกระทบแน่นอน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323