หน้าแรก ข่าวสังคม เมืองสัตหีบลุยแจกถุงยังชีพให้ ปชช. ผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โควิด-19

เมืองสัตหีบลุยแจกถุงยังชีพให้ ปชช. ผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โควิด-19

512
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/e1soUdJ02Bw

วันนี้ 24 เม.ย.63 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชุน เขาหมอน หมู่ 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 ร่วมกันนำถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆจำนวน 36 ชุด  ไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า สำหรับในวันนี้เป็นการลงพื้นที่  เพื่อนำถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เข้าเยี่ยมผู้สูงวัย ผู้ป่วยและผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่หมู่ 7 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี    ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมในเชิงการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323