หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาห้องผ่าตัดแรงดันลบ ตรวจรักษาโควิด19

ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาห้องผ่าตัดแรงดันลบ ตรวจรักษาโควิด19

539
0
แบ่งปัน

                 วันนี้  4 มิ.ย.63   พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูวิทยา และห้องผ่าตัดแรงดันลบ ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี เกิดศักดิ์  วีรโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ

https://youtu.be/rt_Itc41yes

                สำหรับห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา นั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้มีการพัฒนาศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการขยายห้องปฏิบัติการในการตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี Real Time RT-PCR ซึ่งเป็นการบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่สงสัยติดเชื้อโดยตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ผลอย่างแม่นยำ สามารถรายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา นับเป็นห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาที่ได้รับการรับรองในภาครัฐเขตต่างจังหวัด 1 ใน 112 แห่งของประเทศ สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้วันละประมาณ 500 ตัวอย่าง รองรับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

               ในส่วนของห้องผ่าตัดแรงดันลบนั้น เป็นห้องผ่าตัดที่ใช้แยกผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ออกจากผู้ป่วยรายอื่นในโรงพยาบาล มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอก ซึ่งตามปกติอากาศจะไหลจากที่ที่มีความดันอากาศสูงกว่าไปหาที่ที่มีความดันอากาศต่ำกว่า นั่นหมายความว่า อากาศภายในห้องผู้ป่วยซึ่งถูกทำให้มีความดันต่ำกว่าจะไม่ไหลออกจากห้อง เมื่อมีการเปิด-ปิดประตู และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณอื่น ๆ ในสถานพยาบาล ซึ่งนอกจากจะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือเชื้อ `COVID–19 ได้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้กับโรคที่ติดต่อทางอากาศได้ เช่น ผู้ป่วยวัณโรคปอด ซึ่งมีโอกาสติดผู้ป่วยคนอื่น ๆ และบุคลากรของโรงพยาบาลได้ง่ายหากไม่มีการแยกห้องที่ถูกต้อง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323