หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ให้รพ.ฯสิริกิติ์

บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ให้รพ.ฯสิริกิติ์

378
0
แบ่งปัน

วันนี้ 18 มิ.ย.63 ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มาเป็นประธานในการับมอบ หุ่นยนต์ ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPS SHaRE aGIVER หรือหุ่นยนต์แบ่งปัน จาก คุณ ปฎิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน ) พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี

https://youtu.be/46tEI4Lt9_c

คุณ ปฎิภาณ สุคนธมาน กล่าวว่า ในนามของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล   ผมมีความยินดีเป็น อย่างยิ่ง  ที่ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์  IRAPS SHARE.aGIVeR ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-วอร์)/หรือ หุ่นยนต์แบ่งปัน ให้แก่โรงพยาบาลสิริกิติ์ ในวันนี้ ในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์ C0VID-19 ที่เราประสบกันทั่วโลกนั้นGC ในฐานะภาคเอกชน ได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ   จึงได้พยายามคิดค้นนำศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งจากบุคลากรและจากเคมีภัณฑ์ขององค์กรเรา ซึ่งหลายอย่างเป็นอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศกำลังขาดแคลน ประสบปัญหาไม่สามารถหาซื้อได้ และหลายอย่างที่จำเป็นก็ไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน GC จึงได้นำผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมถึงคิดคุ้นและพัฒนาเพิ่มเติมร่วมกับพันธมิตร เผลิตอุปกรณ์ทดแทนเพื่อใช้ในภาวะวิกฤติมอบให้โรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ความสำเร็จที่เป็น Key Succes Factor  จนนำมาสู่การส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPS SHaRE aGIVER  หรือ หุ่นยนต์แบ่งปัน”ในวันนี้  เกิดจากความร่วมมือของ GC และพันธมิตร ได้แก่ ศูนย์นวัตกร รมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง (RAP) มหาวิทยาลัยเหคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 8 สมัย และสถาบัน วิทยสิริเมธี (VISTEC)   ที่มุ่งมั่นตั้งใจนำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วน  มาพัฒนาร่วมกัน  เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  รวมถึงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเห็นสมควรผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ” หุ่นยนต์แบ่งปัน” ที่เราได้พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางการแพทย์  จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการจากโรงพยาบาล ต่อไปครับ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323