หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว จิตอาสาพระราชทานร่วมทำความดีพัฒนาชายหาดบางเสร่และรณรงค์ป้องกันโควิด19

จิตอาสาพระราชทานร่วมทำความดีพัฒนาชายหาดบางเสร่และรณรงค์ป้องกันโควิด19

77
0
แบ่งปัน

                   นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชายหาดและประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 บริเวณชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกองทัพเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม

            นายอนุชา อินทศร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ สำหรับ การทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ชายหาดบางเสร่ สะอาดสวยงาม และย้ำการทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ รวมทั้งได้มีกิจกรรมการรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

                ซึ่งในวันนี้ ได้มีการทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางเสร่และถนนสายชายหาด รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้นักท่องเที่ยวและร้านค้ารวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังป้องกันและมีการมอบ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนอีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323