หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการศึกษา กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบมอบทุนบุตรข้าราชการ

ส่งเสริมการศึกษา กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบมอบทุนบุตรข้าราชการ

434
0
แบ่งปัน

วันนี้ 24 มิ.ย.63 นาวาเอก พิสิษฐ์  จินตโกศลวิทย์  ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด จำนวน 48 ทุน  ณ อาคารอเนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนเข้าร่วม รับทุนการศึกษา

https://youtu.be/n-4whO5rPOU

                ซึ่งการรับทุนการศึกษา แยกตามระดับการศึกษาดังนี้ ปวส.และอุดมศึกษา จำนวน 18 ทุน ทุนละ 3000 บาท ระดับมัธยมศึกษาและปวช.จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2500 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ทุน ทุนละ 2000 บาท ระดับอนุบาล 6 ทุน ทุนละ 1500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาท

นาวาเอก พิสิษฐ์  จินตโกศลวิทย์  กล่าวว่า ในการจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ นั้น ช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว จึงต้องการจะเสริมการศึกษา อันจะเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้เด็ก ๆ ในการที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพิ่มพูนความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของบุตรข้าราชการ และเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ ที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323