หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหารเรือเปิดแล้ว ‘ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทร.’ เริ่มคึกคัก

ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหารเรือเปิดแล้ว ‘ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทร.’ เริ่มคึกคัก

442
0
แบ่งปัน
created by dji camera
created by dji camera

ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหารเรือเปิดแล้ว ‘ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทร.’ เริ่มคึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าเข้าเยี่ยมชมและเข้ามาศึกษาหาความรู้ หลังจากที่ปิดนานกว่า 2 เดือน เมื่อนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวจึงได้พาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนเพื่อให้ลูกหลานเข้าเยี่ยมชมกันอย่างเพลิดเพลิน

โดยมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 มีจุดคัดกรองลงทะเบียนเข้า-ออก แอปพลิเคชั้น “ไทยชนะ” และรองรับนักท่องเที่ยวไม่เกิน 300-500 คนต่อวัน