หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ ลุยเกาะ! เปิดบูธพลาสต์พืชบนเกาะล้าน หาความร่วมมือตั้งวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้คนบนเกาะ

ลุยเกาะ! เปิดบูธพลาสต์พืชบนเกาะล้าน หาความร่วมมือตั้งวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้คนบนเกาะ

413
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/cafzEdktrn4

รับบิชคอมเปิดบูธ Compostable Clothing ผลิตภัณฑ์แฟชั่นรักษ์โลกล้านเปอร์เซ็นต์ บ้านเกาะล้าน หารือแนวทางลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนจากพืช 100% พร้อมหนุนตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะล้าน สนับสนุนผลิตภัณฑ์พลาสต์พืชให้คนเกาะล้านจำหน่ายสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

มีรายงานว่า วันที่ 3 ก.ค.63 ที่วัดใหม่สำราญ บ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการตั้งโต๊ะหารือแนวทางด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนเกาะล้าน ร่วมกันระหว่างองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม คณะทำงานองค์กรการสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication และคณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน แกนนำชุมชน ตัวแทนกลุ่ม ชมรมต่าง ๆ และพ่อแม่พี่น้องประชาชนบนเกาะล้าน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ด้าน น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ ได้กล่าวว่า ทางองค์กรฯ ได้เคยเดินทางมาทำกิจกรรมด้านการรณรงค์รักษาความสะอาดบนเกาะล้านมาแล้วหลายครั้ง ทำให้ทราบว่าพี่น้องชาวเกาะล้านต่างมีความรักและหวงแหนบ้านเกิดของตัวเองเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะบนเกาะ ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกบนเกาะจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ร่วมกับเมืองพัทยา ได้รับทราบว่าชาวเกาะล้านให้ความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Compostable Clothing ผลิตภัณฑ์แฟชั่นรักษ์โลกล้านเปอร์เซ็นต์ จึงได้เดินทางมานำเสนอความคืบหน้าของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถุงพลาสต์พืชที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อถึงความตั้งใจในการทำงานลดปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

ขณะที่ ชาวเกาะล้านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แสดงความสนใจต่อผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสต์พืชเป็นอย่างมาก โดยได้มีการสอบถามรายละเอียดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องด้วยเป็นที่ต้องการของชาวเกาะล้านแต่ยังหาที่ซื้อหาไม่ได้ ชาวเกาะล้านพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีเช่นนี้ เพราะได้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมบนเกาะซึ่งสามารถช่วยลกปริมาณขยะพลาสติกได้ และในส่วนของการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนนั้นจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทางเมืองพัทยา ทางชุมชนถึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งคงต้องประสานการดำเนินการกันต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมชัดเจนในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะล้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ทำมาจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน เพราะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการอย่างมากบนเกาะ

นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยและเสนอแนะถึงแนวทางการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะล้าน เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสต์พืชไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ บนเกาะได้ใช้งานในธุรกิจและกิจการที่ดำเนินของตัวเองในราคาที่เทียบเท่ากับถุงพลาสติก ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้คนบนเกาะ เพราะทางองค์กรฯ จะจัดส่งในราคาวิสาหกิจ เพื่อที่จะได้ให้วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะล้านนำไปจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไรในราคาที่สามารถกำหนดเองได้ตามความเหมาะสม โดยมีการจัดสรรแบ่งหน้าที่และรายได้กันภายในวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นคนเกาะล้านที่บริหารวิสาหกิจกันเอง โดยไม่มีการแทรกแซง ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนในการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติบนเกาะล้านด้วยการลดปริมาณขยะด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ ได้นำเอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากถุงพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้เองภายใน 3-6 เดือน ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวอย่างทดลองในการย่อยสลาย มาจัดแสดงเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องชาวเกาะล้านได้รับชม พร้อมส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสต์พืชจำนวน 100 ชุด ให้ชาวบ้านเกาะล้านได้ทดลองใช้ และได้ส่งมอบตัวอย่างถุงพลาสต์พืชรูปแบบต่าง ๆ ให้นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน ได้นำไปทดลองใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323