หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลแขวงพัทยาจัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดดงตาล เมืองพัทยา ถวายเป็นพระราชกุศล

ศาลแขวงพัทยาจัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดดงตาล เมืองพัทยา ถวายเป็นพระราชกุศล

447
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/akdBi-nOIfU

ศาลแขวงพัทยาจัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดดงตาล เมืองพัทยา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 ก.ค.63

วันที่ 21 ก.ค.63 นางสาวเสมอแข เสนเนียม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา รวมทั้งคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานประจำศาลแขวงพัทยา ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 63 ที่จัดขึ้นโดยศาลแขวงพัทยา

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 60 คน ได้กระจายกำลังกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายทะเลหาดดงตาล ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามโรงแรมแรบบิชรีสอร์ท พัทยา มาจนถึงบริเวณห้องนำสาธารณะหาดดงตาล โดยได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์จัดเก็บขยะจากสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา

มีรายงานด้วยว่ากิจกรรมทำความสะอาดชายหาดดงตาลที่จัดขึ้นโดยศาลแขวงพัทยาในครั้งนี้ ยังถือเป็นนโยบาย “ประธานศาลฎีกาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อมุ่งหวังที่จะปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของศาลให้ตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งนอกจากจะมีจิตอาสาจากศาลแขวงพัทยาแล้ว ยังมีจิตอาสาทั้งที่เป็นผู้ประกอบการร่มเตียง นักท่องเที่ยวทั่วไป รวมถึงตัวแทนองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมรักษาความสะอาดชายหาดในวันนี้ด้วย