หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน. เยี่ยมชมกิจการภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สง.ปรมน. เยี่ยมชมกิจการภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

87
0
แบ่งปัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.)   เข้าเยี่ยมชมกิจการภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โดยมี พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียน นายร้อยตำรวจ ให้การต้อนรับและนำชมบริเวณพื้นที่โดยรอบ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน และเข้าเยี่ยมชม อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของตำรวจไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม