หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เทคนิคสัตหีบ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมของพังสร้างรายได้

เทคนิคสัตหีบ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมของพังสร้างรายได้

132
0
แบ่งปัน

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)  ณ วัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายชลวรัท กียะสูตร นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์. นาง อรทัย โยธินรุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตลอดจนนักศึกษาพร้อมด้วยประชาชน เข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน

 โดย นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบได้กล่าวว่าตามที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้นำนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปศรษฐกิจของประเทศ และนำพาประชาชนไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยส่งเสริมให้ดำเนินโครงการด้านการถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา ช่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อีกทั้งเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และยังสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

         โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ดำเนินโครการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) โดยร่วมกับเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)โดยมีบริการ ซ่อม บริการ ได้แก่การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์การเกษตร ระหว่างวันที่1-2,8-9,15-16 สิงหาคม2563 และบริการสร้างได้แก่ การอบรมสร้างอาชีพใหม่ให้คนในชุมชน ในระหว่างวันที่1,8,15สิงหาคม2563 และบริการพัฒนา เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยการอบรมหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อีกด้วย