หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี ทัพเรือภาคที่1 สมาคมการประมง

รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี ทัพเรือภาคที่1 สมาคมการประมง

425
0
แบ่งปัน

ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่1  พบปะเยื่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ ในส่วนของ สมาคมการประมง พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ

         …ในปัจจุบัน ภารกิจกิจ ของทาง ทัพเรือภาคที่1 ในการปกป้องอธิปไตย การลุกล้ำของเรือต่างชาติ การรักษากฏหมาย รวมถึง การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลนั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวดเร็วทันต่อสถาณการณ์  ส่วนนึงที่สำคัญยิ่ง คือการได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และ เหตุการณ์ต่างๆ จาก สมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่1 ในส่วนของ สมาคมการประมงจังหวัดต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ

           …เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง ทัพเรือภาคที่1 กับ สมาคมการประมง เจ้าของกิจการประมง เรือประมง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับแจ้งข่าวสารและเหตุกาณ์ต่างๆ ให้สามารถ ปฎิบัติภารกิจ ได้ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  พลเรือโท สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 จึงมอบหมายให้ พลเรือตรี สมบัติ  นาราวิโรจน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่1/หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่1 นำคณะ พบปะ เยื่ยมเยียนสมาชิกในชมรมฯ ในส่วนของ สมาคมการประมงจังหวัดต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อแลกเปลื่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และ เป็นการดำรงความสัมพันธ์อันดี ที่มีต่อกัน  โดยใน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมานั้น ได้เดินทางไปที่ สมาคมการประมง พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ โดยมีนายกสมาคมการประมงจังหวัดดังกล่าว และ คณะ ให้การต้อนรับ