หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สอ.รฝ.มอบอุปกรณ์ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

สอ.รฝ.มอบอุปกรณ์ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

437
0
แบ่งปัน

วันนี้ 6 ส.ค.63 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มาเป็นประธานในการ มอบอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ครบรอบ 30 ปี  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12  ต.พลูตาหลวง อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ โดยมี นางสาว ขนิษฐา เขียมสันเทียะ หัวหน้าหน่วยบริการสัตหีบ นาย สมบูรณ์ ลาลาด รองนายก อบต.พลูตาหลวง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

https://youtu.be/_0pPKEckAKk

            สำหรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมแก่คนพิการทางการศึกษา ทั้ง 9 ประเภท มีเด็กพิการ ทั้งหมดหน่วยบริการสัตหีบ ทั้งหมด64 คน ในปีการศึกษา 2563 แบ่งออกเป็นเด็กที่รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 39 คน เด็กที่รับบริการที่บ้านตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ แม่เป็นครู  จำนวน 25 คน บุคลากร ทั้งสิ้น8คน ข้าราชการครู 2 คน พนักงานราชการ 3 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3คนซึ่งใน ปัจจุบันมี นางสาว ทักษิณา ช่วยบำรุง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี็กพิการ 3 คน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323