หน้าแรก Uncategorized โรงเรียนสิงห์สมุทรจัดพิธีไหว้ครูแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบธงสีประจำรุ่นทั้ง 6 ระดับชั้น

โรงเรียนสิงห์สมุทรจัดพิธีไหว้ครูแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบธงสีประจำรุ่นทั้ง 6 ระดับชั้น

91
0
แบ่งปัน

วันนี้ 6 ส.ค.63 ที่ โรงเรียนสิงห์สมุทร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ทางโรงเรียนสิงห์ ได้จัดให้มีพิธีการแสดงมุทิตาจิต ไหว้ครูประจำปี 2563 และมอบธงสีประจำรุ่น ทั้ง 6 ระดับชั้น โดยได้เรียนเชิญ นายคงเดช  โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร  พร้อมคณะครู อาจารย์ ร่วมในพิธี

นายคงเดช  โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร  กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจ ประทับใจอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นเหล่านักเรียน นักศึกษาได้ตั้งใจมาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตกับครู อาจารย์ ที่สอนสั่งวิชาให้ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณเป็นสิ่งดีงาม เป็นมงคลชีวิตแก่ผู้ปฎิบัติ ยิ่งถ้าประกอบด้วยความกตเวที คือการตอบแทนคุณ ควบคู่ไปแล้ว ก็นับเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปอีก การตอบแทนคุณสามารถทำได้ โดยการตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นเป็นนักศึกษาที่ดี ซึ่งการสร้างคุณงามความดีจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป ให้ทุกคนระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า ชีวิตของทุกคนมีค่าต่อทุกคน“แม่พ่อก็หวังพึ่งเจ้า ครูเล่าก็หวังสร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝือมือ เจ้าคือความหวังทั้งปวง

และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนสิงห์สมุทรได้จัดพิธีมอบธงสีประจำรุ่น ทั้ง 6 ระดับชั้น จะใช้สีนั้น ๆ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 จนจบ ระดับชั้น ม.6 และได้จัดให้มีพิธีมอบธงสีต้นปีการศึกษาทุกปี โดยถือปฏิบัติเป็นประเพณี ซึ่งให้อยู่ในความดูแลของหัวหน้าระดับชั้น และคณะครูในระดับชั้นตลอดปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวสิงห์สมุทรต่อไป โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 สีส้ม หัวหน้าระดับชั้น ครู สุรีย์ คารวะวุฒิกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สีแดง หัวหน้าระดับชั้น ครู นวลแสง สุขเกษม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สีม่วง หัวหน้าระดับชั้น ครู ทองดี จุลไชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สีฟ้า หัวหน้าระดับชั้น ครู เบญจวรรณ เจนกิติวรพงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 สีเขียว หัวหน้าระดับชั้นครู ฉันทนา ศิริมงคล และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สีเหลือง หัวหน้าระดับชั้น ครู อรรถวุฒิ น้อยศิรินิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323