หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรชล. ฝึกปฏิบัติการร่วม ภาคสนาม ภาคทะเล ประจำปี 2563

ศรชล. ฝึกปฏิบัติการร่วม ภาคสนาม ภาคทะเล ประจำปี 2563

709
0
แบ่งปัน

        เมื่อเวลา 09.30 น.(25 ส.ค.63)  พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือ มายังเรือหลวงอ่างทอง ณ พื้นที่ทำการฝึกบริเวณอ่าวแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการ ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ประจำปี 2563 โดยมี กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่าเรือแหลมฉบัง กลุ่ม IESG และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกฯ โดย พลเรือโท ภราดร พวงแก้ว รองเลขาธิการ ศรชล. ในฐานะผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. และพลเรือโท  สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 1 ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยรับผิดชอบการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ภาพรวมของการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 ณ ห้องโถงนายทหารเรือหลวงอ่างทอง

https://youtu.be/DeX5q5GAf1w

      การฝึกสาธิตการปฏิบัติการร่วมในทะเลครั้งนี้ ประกอบด้วย การฝึกสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสารกัมมันตรังสีและอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (WMD) การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR)  และการขจัดคราบน้ำมันในทะเล (OIL SPILL)

                พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม  เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 โดยผนวกการฝึกเข้าร่วมในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (CMEX 20)  มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติการและการบัญชาการเหตุการณ์/การอำนวยการตามสถานการณ์ของ ศรชล. และเพื่อทดสอบขีดความสามารถของกำลังพลในการปฏิบัติการร่วม โดยมีกำหนดการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ระหว่างวันที่ 24-27 ส.ค.63 ณ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) เป็นหน่วยรับผิดชอบ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยขอรับการสนับสนุนเรือและอากาศยานจากกองทัพเรือ เรือจากกรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ กลุ่ม IESG รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ศรชล.ภาค 1 เข้าร่วมการฝึก โดยการฝึกในครั้งนี้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างยอดเยี่ยม

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323