หน้าแรก ข่าวบันเทิง สอ.รฝ.จัดพิธีเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารเรือ ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ

สอ.รฝ.จัดพิธีเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารเรือ ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ

258
0
แบ่งปัน

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้เดินทางมาที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้โอวาทกำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ ผบ.ทร. ดำรงตำแหน่ง แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ได้อุทิศจิตวิญญาณและสติปัญญา ในการทำให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรมของการเป็นทหารเรือไทย และในส่วนของการพัฒนากำลังรบ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างของท่าน ได้เล็งเห็นการพัฒนากำลังรบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพเรือ ในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับหน่วยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการรบ อีกทั้งยังได้สั่งการให้กองทัพเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนจากมหาอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนอย่างมาก จึงพร้อมใจกันจัดพิธีเทิดเกียรตินี้ขึ้นในในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์ กล่าว่า หน่วยกำลังของกองทัพเรือ ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.สัตหีบ นับเป็นกลไกสำคัญ และมีบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพเรือให้สำเร็จลุล่วง ตลอดระยะเวลา ที่ดำรงตำแหน่ง กำลังพลทุกนายได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ นำชื่อเสียงมาสู่กองทัพและประเทศชาติ ส่งผล ให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามแนวนโยบายที่ตนได้ตั้งปณิธานไว้ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก จึงขอขอบคุณทหารสอ.รฝ.ทุกคน อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่น กคนจะร่วมกันสานต่อภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้กองทัพเรือดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่ง เป็นปึกแผ่น เป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323