หน้าแรก ข่าวสังคม ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่1สัตหีบ ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่1สัตหีบ ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ

489
0
แบ่งปัน

วันนี้ 28 ส.ค.63 พลเรือเอก  ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ  และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางตรวจเยี่ยม ทัพเรือภาคที่1  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวาระอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และมอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติภารกิจของหน่วย

https://youtu.be/GCX26_hZESY

                พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า ทรภ.1 เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ ทร. มีหน้าที่ ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมาย มี ผบ.ทรภ.1 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดย ทรภ.1 มีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย กองบัญชาการ (บก.ทรภ.1) กองร้อยกองบัญชาการ (ร้อย บก.ทรภ.1) กองเรือปฏิบัติการ (กปก.ทรภ.1) ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 (ฐตร.ทรภ.1) หน่วยที่ขึ้นการบังคับบัญชา ประกอบด้วย หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง (ศรภ.ทร.เกาะช้าง) และกำลังที่ขึ้นการควบคุมทางยุทธการในระดับกองพัน จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) สำหรับการปฏิบัติภารกิจของ ทรภ.1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พลเรือเอก  ลือชัย รุดดิษฐ์  กล่าว ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ ของกำลังพลทัพเรือภาคที่1ทุกนาย ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ได้รับความชื่นชมจากบุคคลโดยทั่วไป ทุกครั้งที่มาที่นี่ ซึ่งจะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เห็นความความก้าวหน้าในยุทโธปกรณ์ และการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ทัพเรือภาคที่1ได้รับหมอบหมายและทุกภารกิจจะปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดั่งคำที่ว่า กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชนที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตรายที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ในวันนี้จึงมาอำลากำลังพลทัพเรือภาคที่1ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323