หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ไลออนส์รักษ์ทะเล สโมสรไลออนส์ พัทยา สัตหีบจัดกิจกรรมปลูกปะการังบนก้อนปูนเหลือใช้

ไลออนส์รักษ์ทะเล สโมสรไลออนส์ พัทยา สัตหีบจัดกิจกรรมปลูกปะการังบนก้อนปูนเหลือใช้

440
0
แบ่งปัน

วันนี้ 24 ก.ย.63 ที่วิหารหลวงพ่อดำทางลงชายหาด  ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ไลออนส์รักษ์ทะเล CORAL CONSERVAYION ปลูกปะการัง โดยมี ไลออน รัฐพล กาญจนมณี ผู้ว่าการไลออนส์ สากล ภาค 310 ซี  ไลออน วิภาดา ขะตะเจริญ นายกสโมสรไลออนส์ พัทยา สัตหีบ พร้อมด้วยสมาชิก นาง พรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ  นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้แทน สส.เขต 8ชลบุรี สโมสรไลออนส์ ชลบุรี พระตำหนักพัทยา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนชุมบ้านช่องแสมสาร เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

https://youtu.be/a-UpTG7um3A

                สำหรับ กิจกรรม ไลออนส์รักษ์ทะเล CORAL CONSERVAYION ปลูกปะการังในครั้งนี้ ทางสโมสรไลออนส์ พัทยา สัตหีบ  ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร โดยในการปลูกปะการังนั้นจะใช้ก้อนปูนวัสดุเหลือใช้จะสามารถให้ปะการังขึ้นและเติบโตได้100 เปอร์เซน ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

                ไลออน  วิภาดา ขะตะเจริญ กล่าวว่า ด้วยสโสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งดำเนินการภายใต้กฎธรรมนูญข้อบังคับของไลออนส์สากลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นภายใต้ชื่องานว่า “ไลออนส์รักษ์ทะเล” เพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้สมดังปณิธาน “วีเสิร์ฟ” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนของปะการังในทะเล การลดมลภาวะของชายหาดโดยการเก็บขยะ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อระบบนิเวศให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์ทะเล เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารของคนในชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวแสมสารให้ยั่งยืนสืบต่อไป

                นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323