หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับรองเสนาธิการทหารบก

แสดงความยินดีกับรองเสนาธิการทหารบก

415
0
แบ่งปัน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ พร้อมคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.) เข้าแสดงความยินดีกับ พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น รองเสนาธิการทหารบก (5) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 และทำหน้าที่โฆษกกองทัพบก ณ สำนักงาน รองเสนาธิการทหารบก ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ