หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อ พี่น้องประชาชนชาวไทย

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อ พี่น้องประชาชนชาวไทย

451
0
แบ่งปัน

หมวดเรือลาดตระเวนชายเเดน ลาดตระเวน ป้องกัน และ ป้องปราม การลักลอบเข้ามาทำการประมงของประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้  11 ตุลาคม 2563 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 สั่งการให้เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (เรือ ต.268) ออกเรือลาดตระเวนแสดงกำลังในพื้นที่ ตามที่ได้รับการประสานด้านการข่าว จาก ศรชล.จังหวัดตราด ว่ามีกลุ่มเรือประมงต่างชาติ รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในทะเลอาณาเขตของไทย ผลการปฏิบัติ ตรวจพบกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กของประเทศเพื่อนบ้าน ประมาณ 20-30 ลำ บริเวณทิศตะวันออกเกาะกูด ห่างจากเกาะกูดประมาณ 8 ไมล์ ระหว่างบ้านคลองสน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ กับเกาะกูด จึงได้ดำเนินการผลักดันกลุ่มเรือประมงดังกล่าว ให้ออกจากอาณาเขตทางทะเลของไทย โดยไม่ใช้ความรุนแรง พร้อมทั้งแจ้งเตือนไม่ให้เข้ามาลักลอบทำการประมงอีก ผลการปฏิบัติกลุ่มเรือประมงยินยอมถอยออกจากน่านน้ำไทยแต่โดยดี

ในการนี้ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำกับ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ให้กำชับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนทางทะเล จังหวัดตราด ว่าจะต้องมีความพร้อม คอยตรวจตรา เฝ้าระวังการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ และประสานด้านการข่าวกับหน่วยในพื้นที่ ทั้ง ศรชล.จังหวัดตราด และกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด ในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม “ให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1 นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323 รายงาน