หน้าแรก ข่าวอาชญากรรม หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 ฝึกฝนกำลังพล เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 ฝึกฝนกำลังพล เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น

463
0
แบ่งปัน

วันนี้ 15 ตุลาคม 63 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์ ประกอบด้วยการฝึกสถานีรบ และสถานีป้องกันความเสียหาย   ซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

ที่ได้เน้นย้ำกับ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ว่าถึงแม้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนด้าน จังหวัดตราด จะยังปกติ ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีความสัมพันธ์อันดี แต่สถานการณ์อื่น ๆ เช่น การกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ทางทะเลยังปรากฎให้เห็น  ฉะนั้นจึงให้กำชับ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนทางทะเล จังหวัดตราด จะต้องมีความพร้อม คอยตรวจตรา เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล และประสานด้านการข่าวกับหน่วยในพื้นที่ ทั้ง ศรชล.จังหวัดตราด และกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด ในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม  ให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1 นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323 รายงาน