หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ

630
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/xxnp8XHd5o4

                   นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา หมู่ที่ 9 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นายสมพงษ์ สายนภา นายกอบต.นาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจน นาง ปัจจุสมัย โพธิ์แก้ว ผู้ที่รับมอบบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

            นายอนุชา อินทศร กล่าวว่า อำเภอสัตหีบ ได้รับการพิจารณาการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ประจำปี 2563 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้อำเภอสัตหีบ ในการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ขอเรียนข้อมูลเบื้องตั้นของครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัย นางปัจจุสมัย โพธิ์แก้ว อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 145/ 9 หมู่ 9 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท เริ่มสร้างวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สร้างเสร็จในวันที่ 28 กันยายน 2563

               ด้านนางสุภาพร เทียนไชย กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับการมอบบ้านในวันนี้มีความยากลำบาก มีฐานะยากจน มีความประพฤติตนที่ดี และมีความเดือดร้อนจริง ซึ่งได้พิจารณาคัดกรองคัดเลือกอย่างละเอียด ถี่ถ้วนแล้ว ในแต่ละปีเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จะทำการพิจารณาเงินรายได้จากการเปิดร้านมัจฉากาชาด เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรเทาความทุกข์ ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ที่ประกอบอาชีพสุจริต มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคม