หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่ พบปะ หารือข้อราชการ กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่ พบปะ หารือข้อราชการ กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี

426
0
แบ่งปัน

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่ พบปะ หารือข้อราชการ กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี หาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผอ.ศรชล.ภาค 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี และ พลเรือตรี วัชรวีร์ พรสินยศภักดิ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1พร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการของทัพเรือภาคที่ 1เข้าพบปะ พูดคุย หารือข้อราชการ กับ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยทัพเรือภาคที่ 1 และ ศรชล.ภาค 1 ได้นำเสนอข้อมูล บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบให้ทางจังหวัดชลบุรีได้รับทราบ พร้อมกันนี้ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกันในการรักษากฎหมาย การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทะเล รวมถึงการคัดกรอง Covid – 19ต่อผู้สัญจรทางน้ำ ที่เข้ามายังท่าเรือในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


………………………….
“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1