หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาชนพร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

ประชาชนพร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

399
0
แบ่งปัน

วันนี้ 21 พ.ย.63 ที่ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นาย วันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบ(รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ)  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ระลึกถึงในหลวง ร.9  ถวายพระพรในหลวง ร.10 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   โดยมี พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอสัตหีบ  ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์  

https://youtu.be/3mHF9LPXTZY

ในการนี้ มีหน่วยงานกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน รวมถึง ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก

ตามที่รัฐบาลได้ทำการประสานงานทุกจังหวัด  ในการเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสวดมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค.เพื่อความ เป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   และเพื่อระลึกถึง ในหลวง ร.9  และถวายพระพรในหลวงร.10  และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยจะเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป    ซึ่งทางวัดสัตหีบ รับ นโยบายของภาครัฐดำเนินการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และ ในหลวง ร.10  ขึ้น โดยพบว่ามีในส่วนของประชาชนเข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323