หน้าแรก ข่าวการเมือง ดร เอ สส ชลบุรี เข้าสภา ผลักดันนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ

ดร เอ สส ชลบุรี เข้าสภา ผลักดันนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ

720
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/ZZ_F6kcu7rM

วันนี้ 25 พ.ย.63 ที่ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ หรือ ดร.เอ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 อำเภอสัตหีบ ได้มีโอกาสหารือในสภาอีกครั้งในเรื่อง “ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสัตหีบ ตามข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชน


โดยมีประเด็นดังนี้ การพิจารณาสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร หรือ การมีช่องบริการพิเศษสำหรับ ผู้สูงอายุ , การเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพิเศษให้กับ ผู้สูงอายุ
เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ( รักษาแผล โดยเครื่อง Hyperbaric Chamner ) กลุ่มผู้ป่วยโรคไต ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเบิกได้ เป็นต้น,การบรรจุยาในกลุ่ม วิตามิน ให้ประชาชนทั่วไป และข้าราชการ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้


ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ หรือ ดร.เอ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 อำเภอสัตหีบ ได้กล่าวในที่ประชุมสภา ผู้แทนราษฎรว่า ผมมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ด้านการแพทย์ โดยอำเภอสัตหีบ มีทั้งหมด 5 ตำบล สัตหีบ,นาจอมเทียน,บางเสร่,แสมสาร และ พลูตาหลวง จากสถิติข้อมูล อำเภอสัตหีบ มีจำนวนผู้สูงอายุสูงถึง 17,452 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร 165,962 คน คิดเป็นเกือบ 10% เพราะฉะนั้นเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แบ่งเป็นกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง จากข้อมูลสถิติทางการแพทย์ จาก รพ.สัตหีบ กม.10 มีจำนวนผู้เข้าบริการถึง 14,550 คน มีการเข้ารับบริการถึง 28,401 คน เฉลี่ย 77 ท่าน ต่อวัน และโรคที่พบมากที่สุดคือโรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,โรคตา,โรคปอด,โรคทางเดินหายใจ,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอัมพฤต อัมพาต บุคคลเหล่านี้คือพ่อแม่ของเราใครๆก็รัก ทุกคนก็อยากให้พวกเขาได้พบสิ่งที่ดีที่สุด เป็นไปได้ไหมครับที่เราจะมีการพัฒนาและยกระดับ การรักษาและดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นรูปธรรม ผมจึงได้เสนอ การพิจารณาสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร หรือ การมีช่องบริการพิเศษสำหรับ ผู้สูงอายุ , การเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพิเศษให้กับ ผู้สูงอายุ
เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ( รักษาแผล โดยเครื่อง Hyperbaric Chamner ) กลุ่มผู้ป่วยโรคไต ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเบิกได้ เป็นต้น,การบรรจุยาในกลุ่ม วิตามิน ให้ประชาชนทั่วไป และข้าราชการ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้ “เพราะผมเชื่อว่า ค่าใช้จ่ายในการป้องกันนั้นถูกกว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาแน่นอน