หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เพลงของพ่อ พรของพ่อ”

คณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เพลงของพ่อ พรของพ่อ”

419
0
แบ่งปัน

พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และประธานคณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ เป็นประธานการจัดแถลงข่าว พร้อมด้วย พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือพลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรมเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือคุณปัณณวิชญ์ อาภาศิลป์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัดคุณสมภพ โกมลวนิชรักษาการรองกรรมผู้จัดการ บริษัท วิช๑๐๖ ในกลุ่มบริษัทเซิร์ช จำกัด และคุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการบริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เพลงของพ่อ พรของพ่อ”


ณ ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร ราชนาวิกสภา และได้รับเกียรติจากคุณแพนเค๊ก เขมนิจ จามิกรณ์โฆษกพิเศษกองทัพเรือ ร่วมเป็นพิธีกร


มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นคีตกวี และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”


ทั้งนี้กิจกรรม “เพลงของพ่อ พรของพ่อ” นั้นจะจัดขึ้นตลอดห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยการเปิดบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาล ๙ พร้อมทั้งเล่าประวัติ ที่มา ข้อคิด และคำสอนจากเนื้อเพลง ร่วมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุในเครือกองทัพเรือ