หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ครบ51ปี โรงเรียนธัมมสิริศึกษา เปิดกรีฑาสี พัฒนาร่างกาย จิตใจสร้างความสามัคคี

ครบ51ปี โรงเรียนธัมมสิริศึกษา เปิดกรีฑาสี พัฒนาร่างกาย จิตใจสร้างความสามัคคี

625
0
แบ่งปัน

 นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ  มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปี 2563 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธัมมสิริศึกษาฯ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัต คณะครู-อาจารย์ นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

https://youtu.be/e0MtW1VjpS0

 และสำหรับในช่วงเช้าได้มีการเดินขบวนพาเหรด ของนักเรียน ในปี 2563  ได้งดการแต่งกาย ที่เป็นแฟนซี แต่ยังคงไว้ด้วยความ สง่างาม ของขบวนพาเหรด   สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก และมีการโชว์การแสดงการเต้นประกอบเพลง ของนักเรียน เป็นการให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีการแข่งขันกีฑาในประเภทต่างๆ ของเด็กนักเรียนอีกด้วย

การแข่งขันกีฑาธัมมสิริเกมส์โรงเรียนได้จัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา 51 ปีแล้ว ในปีนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฑา 57รายการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดดังนี้ 1เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และ 6เพื่อให้นักเรียนร็จักการวางแผนในการทำงาน

นายทวี สุกแก้ว กล่าวว่า การกีฬานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างได้ การเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝน มีความมานะพยายามอยู๋เสอมถึงจะเป็นผู้ชนะได้ แต่ชนะในที่นี้ครวหมายถึง ชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข็ง และชนะใจคนดู ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323