หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเรือผลักดันน้ำ ให้การต้อนรับ เสธ.ทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการ พื้นที่ อุทกภัย อ.สิงหนคร จ.สงขลา

หัวหน้าชุดปฏิบัติการเรือผลักดันน้ำ ให้การต้อนรับ เสธ.ทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการ พื้นที่ อุทกภัย อ.สิงหนคร จ.สงขลา

375
0
แบ่งปัน

วันที่ 10 ธ.ค.63 น.อ.ปรัชญา เลาะหนับ หน.ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ และ ผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินการ ต่อ พล.ร.อ. ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. เนื่องในโอกาส เสธ.ทร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบรรเทาสาธารณภัย ของ หน่วยเฉพาะเรือผลักดันน้ำ จว.สงขลา ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2

ในการนี้ เสธ.ทร. ได้กล่าวให้โอกาสแก่กำลังพล และมอบกระเช้าบำรุงขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วย ฯ พร้อมกำกับให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปกติให้เร็วที่สุด

หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ จว.สงขลา เริ่มดำเนินการผลักดันน้ำในคลองสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ลง ทะเลสาบสงขลา ตั้งวันที่ 30 พ.ย.63 โดยผลการดำเนินเบื้องต้นเป็นไปอย่างดีเยี่ยม ระดับในคลองสทิงหม้อ ลดลงกว่า 70 เซนติเมตร และ หน่วย ฯ จะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยใน อ.สิงหนคร จ.สงขลา จะคลี่คลาย และกลับสู่สภาวะปกติ