หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว รองผู้ว่าฯชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติหตุและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

รองผู้ว่าฯชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติหตุและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

444
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/Esr2E9PFNqM

              นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยัง จุดบริการบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดชลบุรี ณ จุดบริการบ้านสหชัย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2564 ตลอดระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ี่29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

      นายวิวัฒน์ กล่าวว่าขอให้เจ้าหน้ที่ทุกคนได้ตั้งใจในการดูและและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลใหม่นี้และให้บังคับใช้กฎหมายกับคนที่ยังฝ่าฝืนในเรื่องที่จะเกิดอบัติหตุโดยเฉพาะดื่มสุราขณะชับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ขอให้ประชาส้มพันธ์กับประชาชนในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ด้วยว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและต้องล้างมือบ่อย ๆ

                 ทั้งนี้ ได้เนย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ     เคร่งครัด เพื่อป้องกันและตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และวันปกติ และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ และรณรงค์แนะนำผู้ใช้รถใช้ถนน ขับรถด้วยความมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยให้ตนเองและเพื่อร่วมทางและเพื่อเป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง