หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว ศรชล.ร่วมกรมเจ้าท่า ตรวจคัดกรองดูแลความปลอดภัย นทท.ขึ้นเกาะเสม็ด ปีใหม่

ศรชล.ร่วมกรมเจ้าท่า ตรวจคัดกรองดูแลความปลอดภัย นทท.ขึ้นเกาะเสม็ด ปีใหม่

454
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/nNOvE4S8fWI

ศรชล.ร่วมกรมเจ้าท่า ตรวจคัดกรองดูแลความปลอดภัย นทท.ขึ้นเกาะเสม็ด ปีใหม่
วันที่ 1 ม.ค.64 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จว.ระยอง

(ศรชล.จังหวัดระยอง)และศูนย์ควบคุม ความมั่นคงท่าเรือ จว. ระยอง (ศคท.จว.รย.) ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่เกาะเสม็ด จว.ระยอง ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2564 ณ ท่าเทียบเรือโดยสารนวลทิพย์ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อกำกับ ดูแล การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางน้ำและการอำนวยความสะดวก ในการเดินทางทางน้ำแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือในการปฏิบัติงานช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564


โดยเน้นย้ำในการให้บริการต้องดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองทั้งผู้ควบคุมเรือ ลูกเรือ และผู้ใช้บริการเรือโดยสาร ต้องให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างที่นั่งบนเรือโดยสารระหว่างเดินทาง


ซึ่งในเทศกาลปีใหม่ ในวันนี้ 1 ม.ค.64 มีปริมาณผู้ใช้บริการเรือโดยสารข้ามไปเกาะเสม็ด จำนวนไม่หนาแน่นมาก เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ ไม่มีอุบัติเหตุทางทะเลในช่วงวันที่ผ่านมา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน