หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบ ปิดทางเข้าออกพื้นที่เข้ม หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ป้องกันการแพร่ระบาด

สัตหีบ ปิดทางเข้าออกพื้นที่เข้ม หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ป้องกันการแพร่ระบาด

1110
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/SLkrKnasVxY

    วันที่ 16 ม.ค.64 นายยอดชาย ถนอมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ตั้งจุดบริการและจุดคัดกรอง โควิด 19 ของคนในชุมชน บริเวณปากทางเข้า-ออก ซอยเทพบุตร ต.พลูตาหลวง และจัดตั้งโรงครัว เพื่อแจกจ่ายอาหาร ให้กับผู้ที่ต้องถูกกักตัวจาก โควิด 19  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ ให้กับคนในชุมชนในเบื้องต้น

     นายยอดชาย ถนอมสิงห์ กล่าวว่า เนื่องจาก มีประชาชนภายในซอยเทพบุตร ติดเชื้อไวรัส โควิด 19  จึงได้ร่วมปรึกษากับคน ภายในซอยเทพบุตรและคณะกรรมการชุมชน เพื่อกักตัวผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด 19  และมีโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงได้จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเข้า-ออก ของคนในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันคัดกรองคนเข้า-ออก พร้อมทั้งได้จัดตั้งโรงครัว เพื่อทำกับข้าวแจกจ่ายให้คนในชุมชน ซอยเทพบุตร ครบทั้ง 3 มื้อ รวมถึงข้าวสารและไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น

      โดยโรงครัวและของบริจาคต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8 อำเภอสัตหีบ และประชาชนชาวอำเภอสัตหีบร่วมให้การสนับสนุนมา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323