หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ นาวิกโยธิน ตบเท้าบริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

นาวิกโยธิน ตบเท้าบริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

389
0
แบ่งปัน

      ในวันนี้ 27 ม.ค.64 ที่อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำคณะนายทหารที่จบจากโรงเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือนาวิกโยธิน และพลทหารกองประจำการ ในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และเพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมี นาง สุวรรณี ผลมาก พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เป็นหัวหน้าคณะมารับบริจาคในวันนี้

https://youtu.be/PyzTwRDTXyA

               ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะได้มอบโลหิตที่ได้ร่วมบริจาค จำนวนกว่า 140,000 ซีซี. จากกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 315 นาย ให้กับผู้แทน สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้สำรองในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ดังกล่าว 

                 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้ปัจจุบันสภากาชาดไทย อยู่ในสภาวะขาดแคลนโลหิตมากขึ้น โดยมีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอกับการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลกว่า 340 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องรักษาด้วยโลหิต โดยเฉพาะการผ่าตัดเต็มรูปแบบและผู้ประสบอุบัติเหตุ ทางผู้บัญชาการทหารเรือ จึงมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือจากกำลังพลกองทัพเรือ ที่มีความพร้อมได้ร่วมกันเสียสละบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสภาวะปริมาณโลหิตสำรอง จะเป็นปกติ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323