หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ พร้อมรับทหารใหม่ 5,000 นาย ด้วยมาตรการป้องกัน โควิด 19 เข้ม

กองทัพเรือ พร้อมรับทหารใหม่ 5,000 นาย ด้วยมาตรการป้องกัน โควิด 19 เข้ม

338
0
แบ่งปัน

เข้าประจำการ ระหว่าง 1-2 ก.พ.นี้

https://youtu.be/Pr1A9Z2oYRM

 ในวันนี้ 28 ม.ค.64 พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ พร้อมด้วยพล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติ ในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ผลัดที่ 3/63 เข้าประจำการ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธุ์ 2564  เหมือนวันจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารเรียนหมายเลข 8 ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี       

 โดยขั้นตอนการปฏิบัติ ในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ ผลัด 3/63 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย สถานีที่ 1 จุดลงรถ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับฉีดพ่นเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ การวัดอุณหภูมิ ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะให้พักคอย 10 นาที จากนั้นจะทำการวัดอุณหภูมิอีกครั้ง ถ้าหากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งไปยังสถานีพักคอยและประชาสัมพันธ์ ต่อไป ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะส่งไปยังสถานีสอบสวนโรค โดยละเอียดทันที สถานีที่ 2 จุดคัดกรองโรค เป็นสถานี ซักประวัติการเดินทางของกำลังพลในห้วงเวลาที่ผ่านมา จากนั้นเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบถามประวัติโดยละเอียดอีกครั้ง ถ้าหากซักถามประวัติและมีความเสี่ยงในการติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำการส่งกำลังพลไปยังจุดสอบสวนโรคต่อไป สำหรับกำลังพลที่ไม่มีความเสี่ยง จะดำเนินการส่งตัวไปยังจุดคัดกรองโรคติดต่อทั่วไป  

      สถานีที่ 3  จุดสอบสวนโรค เป็นสถานีที่ทำการตรวจสอบและซักประวัติโดยละเอียด เพื่อวินิจฉัยกำลังพลที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อคัดแยกออกจากกำลังพลกลุ่มทั่วไป ถ้าหากสรุปแล้วเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะทำการส่งตัวแยกไปกักตัวที่ พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เพื่อดำเนินการตรวจสารคัดหลั่ง (SWAB) และรอผลตรวจ พร้อมกักตัว 14 วัน และสถานีที่ 4 จุดคัดกรองโรคทั่วไป เป็นการคัดกรองโรคติดต่อที่พบในชุมชนทหารได้บ่อย เช่น วัณโรค ตับอักเสบ และ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาเป็นประจำ จะให้พบแพทย์เพื่อตรวจให้คำแนะนำและวางแผนการนัดติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง

พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่เหมือนวันจริง ในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ทหารใหม่ทั้ง 4,934 นาย รวมถึงครอบครัวของทหารใหม่ ให้ทราบถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธุ์ 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ทหารใหม่ ครอบครัว และพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้มั่นใจถึงขั้นตอนการรับทหารใหม่ ในภาวะการระบาดของเชื้อ โควิด-19 ระลอกใหม่ ภายใต้กรอบและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีทกรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยกำกับดูแล

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323