หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนวางมาตรการป้องกันโควิด19 คัดกรองอย่างเข้มงวด

สัตหีบเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนวางมาตรการป้องกันโควิด19 คัดกรองอย่างเข้มงวด

351
0
แบ่งปัน

วันนี้ 1 ก.พ.64 ที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี มีคำสั่งให้ทุกโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนปกติ พร้อมกันทุกโรงเรียน เป็นวันแรก หลังจาก ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ไปเกือบ 1เดือนเต็ม  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19  ระลอกใหม่ โดยทุกโรงเรียนต่างวางมาตรการป้องกันที่เข้มงวด

https://youtu.be/-C9bvsNgVgQ

                ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบและโรงเรียนสิงห์สมุทร พบว่า บรรยากาศเด็กๆ ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทยอยเดินทางมาโรงเรียน  โดยทางโรงเรียนมีมาตราการในการป้องกันโควิด -19เป็นอย่างดี มีคุณครูประจำอยู่จุดคัดกรองก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน ผ่านเครื่องสแกน อุณภูมิร่างกาย ตรวจวัดไข้  นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ลงบันทึกการเข้าออก มีจุดใช้เจลล้างมือเพื่อทำความสะอาด เด็กนักเรียนทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างลดการแออัด

                ทั้งนี้ สำหรับสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ อ.สัตหีบ ได้มีความห่วงใยนักเรียนทุกคน ถึงแม้ว่าในจังหวัดชลบุรี จะไม่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาหลายวัน แต่ทางโรงเรียน ต้องเข้มงวด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาท ซึ่งทางโรงเรียนตัดกิจกรรมการเข้าแถว ก่อนเข้าห้องเรียนในตอนเช้าออกไปจัดการนั่งเรียนให้เว้นระยะห่าง งดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกัน เพื่อลดการแออัด ซึ่งก่อนเข้าห้องเรียนครูประจำชั้นก็จะตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนอีกครั้ง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323