หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่ 1 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากภาคเอกชน สนับสนุนงานจิตวิทยาหน่วย

ทัพเรือภาคที่ 1 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากภาคเอกชน สนับสนุนงานจิตวิทยาหน่วย

619
0
แบ่งปัน

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนรับมอบ อุปกรณ์กีฬา จาก บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นาย วิกรม ภูมิผล เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


เพื่อนำไปใช้ในงานด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์หน่วย โดยจะได้นำส่งมอบต่อให้ เด็กนักเรียนและเยาวชน ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ตามวัตถุประสงค์ต้อไป