หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่ 1 สนับสนนอาชีพ ปชช. เสริมสร้างรายได้ เศรษฐกิจพอเพียง

ทัพเรือภาคที่ 1 สนับสนนอาชีพ ปชช. เสริมสร้างรายได้ เศรษฐกิจพอเพียง

433
0
แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง โดยมีประชาชนในชุมชนประมง เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ กลุ่มชาวประมงเรือเล็กเก้ายอด กลุ่มชาวประมงเรือเล็กบางกะเฌอและกลุ่มชาวประมงเรือเล็กหาดแม่รำพึง รวมทั้งสิ้น 30 คน


สำหรับโครงการดังกล่าว ทัพเรือภาคที่ 1 ได้เรียนเชิญวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชาวประมงเรือเล็กกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ โดยให้สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เรือประมง ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ทำให้มีรายได้เหลือกลับมาใช้จ่ายในครอบครัวได้มากขึ้น นับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง อีกทั้งยังให้ความรู้ในการอนุรักษ์หอยพอกตามป่าชายเลน ซึ่งทำให้ชาวประมงเรือเล็กได้หันมาร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนความอุดมสมบูรณ์ แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เศรษฐกิจพอเพียงกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน