หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ พลังบางเสร่ ชูนโยบายสร้างสรรค์ ทำจริง พึ่งพิงได้ ขอรับใช้พี่น้องประชาชน

พลังบางเสร่ ชูนโยบายสร้างสรรค์ ทำจริง พึ่งพิงได้ ขอรับใช้พี่น้องประชาชน

646
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/cN7M2O-AUJ0

      ทีมกลุ่มพลังบางเสร่ โดย นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ (ตั้ม) อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เบอร์ 1 นำทีม ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ทั้ง 2 เขต  เบอร์ 1-6 ลงพื้นที่หาเสียง พบปะประชาชน  ณ ตลาดบางเสร่ไนท์พลาซ่า หมู่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมี พ่อค้า แม่ต้า เป็นกำลังใจกันมากมาย

       สำหรับ กลุ่มพลังบางเสร่ พร้อมเข้ามาเปลี่ยนแปลง ชุมชนบางเสร่ สร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อปากท้องของคนในชุมชนและพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่ให้เป็นเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยว  โดยมีทีมคณะทำงาน ได้แก่ นายประจักรษ์ ศรีจินดา,นาย กันต์ ธนาอัครชล,นาง นฤมล จตุทอง (ปั้นประสงค์), พ.อ. สมหวัง ศรีประเสริฐ  ส่วนผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ทีมพลังบางเสร่ได้ส่งผู้สมัครทั้ง 2 เขต 12 คน ครบทีม  พร้อมอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน

      โดยชู นโยบายเด่น พัฒนาพื้นที่ตำบลบางเสร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา ตามสโลแกนที่ว่า ” มาบางเสร่  เที่ยวได้ทุกเดือน “เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งยังพร้อมสนับสนุน นโยบายด้านการศึกษา เช่น สนับสนุนโครงการทุนเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อให้บุตรหลานในชุมชน ได้มีโอกาส เรียน เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

     โดย กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 08.00-17.00 น. ที่จะถึงนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323