หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำรวจนาจอมเทียน สร้างเครือข่าย ประชาชน ป้องกันอาชญากรรม

ตำรวจนาจอมเทียน สร้างเครือข่าย ประชาชน ป้องกันอาชญากรรม

346
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/werBEWsusI0

         วันที่ 15 มี.ค.64 พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.นาจอมเทียน เปิดการฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบล ตามนโยบายของ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมหนึ่งวัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

       สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน เอกชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการป้องกันอาชญากรรม และยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และความรุนแรงของอาชญากรรม

      เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุสำคัญได้ทันเวลา เป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323