หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สอรฝ ทำพิธีส่งกำลังพลพลัดเปลี่ยนปฏิบัติราชการ รักษาความปลอดภัยตามพื้นที่ชายแดน

สอรฝ ทำพิธีส่งกำลังพลพลัดเปลี่ยนปฏิบัติราชการ รักษาความปลอดภัยตามพื้นที่ชายแดน

404
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/GCvMqb1Ys-k

วันนี้ 19 มี.ค.64 ที่หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี  อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจ สอ.รฝ. และยุทโธปกรณ์ จำนวน 8 หน่วย รวมกำลังพล 223  นาย โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ร่วมส่งกำลังพลอย่างสมเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่จะเข้าผลัดเปลี่ยนตามวงรอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ ตามแนวชายแดนทางทะเล พื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก  นอกจากนี้ ยังได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป  มาสวดชัยมลคลคาถา พร้อมมอบวัตถุมงคลให้แก่กำลังพลที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจภาคใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดจากศาสตราวุธ และภัยอันตรายทั้งปวงในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ กำลังพลชุดใหม่ที่จะเข้าผลัดเปลี่ยนหน่วยเฉพาะกิจ ประกอบด้วย หน่วยปฎิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา  หน่วยเฉพาะกิจ ที่321 หน่วยปฎิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ 452 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่491หน่วยปฎิบัติการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่621 หน่วยเรดาห์ตรวจการณ์พื้นน้ำ กองกำลังด้านจันทบุรี  ตราด หน่วยปฎิบัติการ เกาะกูด

พลเรือตรี  อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า แสดงความยินดีแก่กำลังพลทุกนาย ที่เป็นตัวแทนของกองทัพเรือไปปฏิบัติราชการในหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามพื้นที่ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติ โดยกำชับให้กำลังพลทุกนายจงร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง อดทน สามัคคี และมีระเบียบวินัย นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง ไม่ตั้งตนอยู่บนความประมาท ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และพร้อมกลับสู่ที่ตั้งเมื่อครบวาระอย่างปลอดภัยทุกนาย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323