หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 3แสน 3หมื่นตัว ฟื้นฟูทรัพยากรเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำชายทะเลสัตหีบ

ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 3แสน 3หมื่นตัว ฟื้นฟูทรัพยากรเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำชายทะเลสัตหีบ

565
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/C_pNKZRuCS0

วันนี้ 31 มี.ค.64 ที่ชุมชนประมงท้องถิ่นสัตหีบ หน้าโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีปล่อย พันธุ์ กุ้งแชบ๊วย 33,0000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  โดยมี กลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอสัตหีบ สโมสรไลออนส์  พัทยาสัตหีบ ประมงอำเภอสัตหีบ คณะครูนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร กลุ่ม Beach Defender กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจาก บิ๊กซี สัตหีบ ผู้แทนจาก ศร.ชล.ภาค1 ผู้แทนจากฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกันปล่อย พันธุ์ กุ้งแชบ๊วย  ลงสู่ทะเล

                สำหรับการ โครงการ ปล่อย พันธุ์ กุ้งแชบ๊วย 33,0000 ตัว เป็นการร่วมมือกันในหลายหน่วยงานหลายภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำควบคุมให้มีการนำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืนสอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่สามารถให้จับได้ โดยไม่กระทบต่อประชากรสัตว์น้ำรุ่นหลังที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงนั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่ง

                อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ คุณค่า และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323