หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ บางเสร่เปิดจุดตรวจบริการประชาชน เน้นย้ำประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด

บางเสร่เปิดจุดตรวจบริการประชาชน เน้นย้ำประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด

358
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/FJvAAqWgBKs

ที่ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธาน เปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบางเสร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วมโครงการ

                นาย เพ่ง บัวหอม ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่  กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน/การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล/และช่วงเวลาปกติของประชาชน/โดยส่วนใหญ่/เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของมนุษย์ได้แก่ ความประมาท ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด เมาสุรา และไม่ชำนาญเส้นทาง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ/และเสียชีวิต รวมทั้งทำให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถป้องกันมิให้เกิดได้  หากตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดเวลา เทศบาลตำบลบางเสร่ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการจุดตรวจบริการประชาชน/ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะนำเส้นทาง รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กวดขันวินัยจราจร ผู้ขับขี่ยานพาหนะและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการจราจรภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อลดความสูญเสีย ของผู้ใช้เส้นทางสัญจรภายในอำเภอสัตหีบและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความสูญเสีย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และของจังหวัดชลบุรีต่อไป

นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร กล่าวว่า การจัดทำโครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือว่ามีปะโยชน์แก่พี่น้องประชาชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยกันทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ลดการไปอยู่ในที่แออัดและล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด19

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323