หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาตรวจเข้มความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 3 พบไม่มีผู้ใดฝ่าฝืน

ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาตรวจเข้มความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 3 พบไม่มีผู้ใดฝ่าฝืน

465
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/c6_rACv4iIY

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จนมีการประกาศให้พื้นที่จังหวัดชลบุรี กลายเป็นพื้นที่สีแดง โดยมีคำสั่งมาตรการควบคุม อาทิ การสั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ อาบอบนวด ร้านอาหารนั่งกินได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ งดกิจกรรมร่วมกลุ่มเกิน 50 คน งดงานเลี้ยงสังสรรค์ยกเว้นครอบครัว และปิดการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

     ล่าสุด วันนี้ 17 เมษายน 2564 พ.ต.ต.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว ได้ออกประชาสัมพันธ์ในช่วงการระบายของโควิด-19 รอบ 3จากการประชาสัมพันธ์โดยลงพื้นที่ถนนคนเดินวอล์กิ้งสตรีทพัทยาใต้จากการตรวจสอบแล้วพบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงให้ความร่วมมือถึงมาตรการป้องกันเป็นอย่างถึงการป้องการแพร่กระจายของโควิด-19ในรอบที่ 3 นี้จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อบังคับใช้ตามกฏหมาย

โดยตรวจสอบวอล์กิ้งสตรีทพัทยาใต้สถานบันเทิงส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปิดให้บริการต่อนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบบริเวณชายหาดพัทยาพบว่ามีได้จับกลุ่มพูดคุยกันจึงได้ขอความร่วมมือต่างก็พากันกลับเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาจึงยังไม่รู้ถึงมาตรการความปลอดภัยและได้ความร่วมมือให้แยกย้ายกลับที่พักอีกทั้งยังได้เดินขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยเพื่อเป็นการป้องการซึ่งทางร้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ด้านพ.ต.ต.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวกล่าวด้วยว่าออกประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จากการตรวจสอบกับสถานบริการ และผู้ประกอบการโดยรอบพบว่าไม่มีผู้ประกอบการสถานบันเทิงแอบลักลอบเปิดให้บริการอย่างไรก็ตามหากพบว่าจะถามว่าถึงใดก็แล้วแต่แอบลักลอบเปิดถือว่าไม่ให้ความร่วมมือหากพบจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไป