หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เริ่มวันนี้ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น เมืองพัทยา รับลูก ศบค. ดีเดย์ เปิดตี 4 ปิด 5...

เริ่มวันนี้ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น เมืองพัทยา รับลูก ศบค. ดีเดย์ เปิดตี 4 ปิด 5 ทุ่ม

430
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/-lbttBohBO8

ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ สาขาเมืองพัทยา พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ แบะศบค. เลื่อนเปิดให้บริการระหว่างเวลา 04.00–23.00 น. ตั้งแต่วันนี้


ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) หรือ ศบค. ได้ประกาศมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่นนั้น


มีรายว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ โดยจะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 04.00–23.00 น. ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 18 เม.ย. 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศ พบว่า ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาต่างๆ ในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของภาคตะวันออก ได้เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยเช่นกัน


นอกจากนี้ยังเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ตามที่ได้ดำเนินการในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ การเว้นระยะห่าง การล้างมือก่อนหยิบจับอาหารหรือสินค้า การทำความความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ในร้าน รวมทั้งจุดสัมผัสร่วมตามระยะเวลาที่กำหนด และการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของร้าน เพื่อบรรเทา และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19