หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โวยกรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานลอยหน้าวิทยาลัย ให้คำนึงถึงความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษากว่า 5,000 คน

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โวยกรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานลอยหน้าวิทยาลัย ให้คำนึงถึงความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษากว่า 5,000 คน

800
0
แบ่งปัน

     ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีการประชุมเพื่อหารือการก่อสร้างถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่ไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยทางฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดย นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวนผู้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำคณะครู อาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

   ด้าน กรมทางหลวง นำโดยนายรัตนะ บุญปัญญโรจน์ นายช่างโครงการฯ กรมทางหลวงนายวรพจน์ โพทา นายช่างควบคุมงาน กรมทางหลวง และนายเจนธรรม ปั้นทอง ตัวแทน บริษัท พี เอส ดี บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติในการก่อสร้างถนน และสะพานลอย บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

    นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวถึงการก่อสร้างสะพานลอย ทางเดินเท้า และศาลารอรถประจำทาง บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย โดยการก่อสร้างนั้นให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา กว่า 5,000 คน และความถูกต้องตามกฎหมายจราจร โดยได้นำเสนอการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณด้านหน้าวิทยาลัย ได้ข้อสรุปว่าให้บันไดทางขึ้นสะพานลอยอยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย โดยหันทางขึ้น-ลง มาทางประตูทางเข้าวิทยาลัย และให้มีการติดตั้งรั้วราวกั้นระหว่างถนนและทางเท้าจากบริเวณใต้สะพานลอย ถึงขอบทางโค้งเลี้ยวเข้าวิทยาลัย และก่อสร้าง Sidewalk Tapper ฝั่งซ้ายและขวาบริเวณประตูวิทยาลัยทั้ง 2 ประตู

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเสนอให้ถมดินและเทปูนบริเวณช่องว่างระหว่างรั้ววิทยาลัยกับกำแพงกันดินทางเดินเท้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

    ส่วนการก่อสร้างศาลาที่พักรอรถสำหรับการเดินทางมาวิทยาลัยของนักเรียน นักศึกษานั้น นอกจากจะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวแล้ว ยังมีนักเรียน นักศึกษา อีกเป็นจำนวนมากที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง จึงจำเป็นต้องมีศาลาไว้สำหรับให้นักเรียน นักศึกษาได้พักคอยระหว่างรอรถโดยสารประจำทาง และใช้ในกรณีที่อาจจะมีฝนตก หรือแดดค่อนข้างแรง ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าให้ติดตั้งศาลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ลึก 3.5 เมตร ไว้บริเวณก่อนถึงสะพานลอยทั้งฝั่งขาเข้าสัตหีบ จำนวน 2 หลัง และฝั่งขาเข้าพัทยา จำนวน 1 และมีป้ายป้ายบอกตำแหน่งวิทยาลัย ให้เห็นอย่างชัดเจน จำนวน 3 จุด ได้แก่ ที่บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแยกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ที่บริเวณด้านหน้าศาลารอรถ ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย โดยการติดป้ายบอกตามระยะจนถึงหน้าวิทยาลัย และบริเวณบนสะพานลอยทั้งสองด้าน ซึ่งมติที่ในประชุมได้รับทราบแล้ว

   ซึ่งที่ผ่านมา หลังจากมีการประชุมและมีมติเห็นชอบร่วมกันหลายครั้ง แต่เมื่อมีการก่อสร้างจริงกลับไม่ทำตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลงกันไว้ จึงทำให้ต้องมีข้อพิพาทกันมาโดยตลอด จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ด้วย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้กล่าวในตอนท้าย

    ด้านนายรัตนะ บุญปัญญโรจน์ นายช่างโครงการฯ กรมทางหลวงกล่าวว่า วันนี้ได้เข้ามารับฟังความต้องการของทางวิทยาลัย และกรมทางหลวง ยินดีที่ส่วนไหนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะนำไปพิจารณาแก้ไข ซึ่งวันนี้สรุปได้หลายเรื่อง ซึ่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายและสามารถทำได้ วิทยาลัยก็สามารถเอื้อประโยชน์และทำประโยชน์ให้กับนักศึกษาภายในวิทยาลัยได้ ซึ่งน่าจะมีความเหมาะสมและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323