หน้าแรก ข่าวสังคม นักเรียนหลั่งน้ำตาพีธีอำลาสถาบันโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ

นักเรียนหลั่งน้ำตาพีธีอำลาสถาบันโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ

499
0
แบ่งปัน

     วันนี้ 21 ก.พ.63ที่กิจการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้จัดการกิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น สี โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียนจำนวน 123 คน เข้าร่วมกิจกรรม

https://youtu.be/6cniesEimMg

     การอำลาสถาบันของนักเรียนกิจการโรงเรียนสัตหีบ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากที่นักเรียนจะจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และเป็นการขอขมาลาโทษต่อครู อาจารย์ ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องการเรียนการสอนมาเป็นเวลาหลายปีที่โรงเรียนสัตหีบนั้น บางครั้งได้กระทำในสิ่งไม่ดีไม่งาม และล่วงเกินครู อาจารย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ กล่าวว่า การอำลาคือการลาจากไปด้วยความระลึกถึงสถาบัน ที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนทำให้ได้รับความรู้ สร้างระเบียบวินัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนพร้อมที่จะทำประโยชน์กับสังคม ตามบทบาทหน้าที่แต่ละคนบางคนเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพอื่น บางคนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอื่นนักเรียนคงทราบดีแล้วว่าหน้าที่สำคัญในวัยของพวกเราคือการเรียน นักเรียนต้องเข้าใจว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการยังชีพ การที่จะออกจากสถาบันนี้ไปอยู่ยังสถาบันอื่น นักรียนต้องรู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ปัญหาเพื่อให้เข้าถึงสังคมใหม่ได้ และต้องทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อครู อาจารย์ พร้อมกับทำตัวให้มีระเบียบวินัยเพื่อรักษาชื่อเสียงของสถาบันเดิมไว้ โดยจากไปด้วยความระลึกถึงซึ่งกันและกัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here