หน้าแรก ข่าวอาชญากรรม งงจอดสปีดโบ๊ทไว้ที่ท่าเช้าตื่นมาพบจมทะเล ทหารเรือลากกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย

งงจอดสปีดโบ๊ทไว้ที่ท่าเช้าตื่นมาพบจมทะเล ทหารเรือลากกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย

661
0
แบ่งปัน

ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือเกาะช้าง (ศรภ.ทร.เกาะช้าง) จังหวัดตราด ได้รับแจ้งจาก นายสมเกียรติ ละเลิศ ว่าได้นำนักท่องเที่ยว 7 คน เดินทางจากอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่องเที่ยวเกาะหมาก จังหวัดตราด โดยจอดเรือทิ้งสมอ แล้วเข้าพักบนเกาะหมาก เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. รุ่งเช้า 23 ก.พ.63  กลับมาที่จุดจอดเรือทิ้งสมอ พบเรือจมลงในทะเล  จึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อลากเรือกลับเข้าฝั่งต่อไป

https://youtu.be/uHKRAGuXv_A

      ด้าน ศรภ.ทร.เกาะช้าง หลังได้รับการประสานจาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด และขอรับการสนับสนุนจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จึงเข้าให้ความช่วยเหลือและนำเรือกลับเข้าฝั่ง ได้อย่างปลอดภัย

      ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ผู้อำ นวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผบ. ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1) มอบหมายให้  นาวาเอก ประกิต  เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับ การ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนำกลับขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้อย่างปลอดภัย

   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่กล่าวไว้ว่า “ กองทัพเรือจะเป็นกองทัพที่ประชาชน เชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ประชา ชนมีภัยหรือเดือดร้อนที่ไหน จะมีทหารเรืออยู่ที่นั่น “

 นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here